Bostedet Vestervang

Bosted for yngre og ældre borgere med forskellige kroniske lidelser.

Hvordan får jeg plads

Se hvordan du får en plads

Læs procedure for optagelse (til sagsbehandlere)

Gruppe 1

For personer med svære kroniske sindslidelser og nedsat funktionsniveau og med stor hensyntagen til det individuelle.

Læs mere om gruppe 1 

Gruppe 2

For personer med svære demenstilstande og eller svære kroniske sindslidelser med udadreagerende adfærd.

Læs mere om gruppe 2 

Gruppe 3

For personer med svære kroniske sindslidelser, men hvor funktionsniveauet er moderat og hvor en struktureret hverdag ud fra ADL, miljøterapeutiske og kognitive tilgange præger hverdagen.

Læs mere om gruppe 3

Gruppe 4

For personer med svære kroniske sindslidelser med et let til moderat funktionsniveau og hvor en struktureret hverdag med ADL, miljøterapi, kognitiv tilgang og stor hensyntagen til det individuelle præger hverdagen.

Læs mere om gruppe 4